Bartosz Połok

Bazy Danych

[BD] Ćwiczenia 8 – powtórzenie

1. Znajdź wszystkich pracowników, którzy pracują na etacie ASYSTENT albo SEKRETARKA i zarabiają mniej niż 900 złotych lub takich pracowników, którzy posiadają pensję dodatkową. Dla każdego ze znalezionych pracowników wyświetl jego nazwisko.

2. Dla każdego pracownika wyświetl jego nazwisko, etat, płacę podstawową i informację o tym, czy jego pensja jest mniejsza, równa lub większa od 2000 złotych. Skorzystaj z wyrażenia CASE.

3. Dla każdego pracownika wyświetl jego nazwisko, etat, płacę podstawową i informację o tym, czy jego pensja jest mniejsza, równa lub większa od 2000 złotych. Wynik posortuj wg nazwisk pracowników. Skorzystaj z operatorów zbiorowych (UNION).

4. Znajdź sumaryczne miesięczne płace dla każdego zespołu. Nie zapomnij o płacach dodatkowych!

5. Dla każdego pracownika wyświetl pensję najgorzej zarabiającego podwładnego. Wyniki uporządkuj wg. malejącej pensji.

6. Wyświetl nazwiska, etaty, numery zespołów i nazwy zespołów wszystkich pracowników.

7. Wyświetl nazwisko, etat, dochody (płaca podstawowa + dodatkowa), nazwa zespołu i etat wynikający z widełek płacowych w tabeli etaty, dla tych pracowników, którzy są asystentami lub adiunktami i których dochody przekraczają 2000.

8. Wyświetl nazwiska tych profesorów, którzy wśród swoich podwładnych nie mają żadnych stażystów.

9. Wyświetl nazwiska i imiona pracowników zarabiających więcej niż 50% maksymalnej pensji w zespołach, do których należą.

Po uwagach od pana Devisa, poprawiłem odpowiedź do zadania 6. Plik na stronie został zaktualizowany.

[BD] Ćwiczenia 7

 1. INSERT:
  • Znajdź największą wartość atrybutu ID_ZESP (ID_ZESP jest kluczem głównym) w tabeli ZESPOLY i wstaw do tabeli ZESPOLY nowy zespół o nazwie „SYSTEMY BAZ DANYCH” i wartości ID_ZESP większej od odczytanej poprzednio wartości. Adresu nie podawaj. Całość wykonaj za pomocą jednego polecenia (wykorzystaj podzapytanie).
  • Wstaw etat „STUDENT”. Jako płacę minimalną i maksymalną podaj odpowiednio 0 i 330 złotych.
  • Zatrudnij się na etacie „STUDENT” w zespole „SYSTEMY BAZ DANYCH” podając jako datę zatrudnienia aktualną datę systemową, płacę podstawową ustaw na 330 złotych, a dodatkową na 5% średniej płacy w zespole ADMINISTRACJA. Jako ID_PRAC podaj największą wartość ID_PRAC w tabeli PRACOWNICY zwiększoną o 10. Całość wykonaj za pomocą jednego polecenia (wykorzystaj podzapytania).
 2. UPDATE
  • Pracownikom zespołu o nazwie ‚SYSTEMY ROZPROSZONE’ daj 25% podwyżkę.
 3. DELETE
  • Usuń pracowników, którym nie płaci się pensji dodatkowej, i pracują na etacie ‚ASYSTENT’.

[BD] Ćwiczenia 6

 1. Wyświetl wszystkie dane o najdłużej zatrudnionym
  profesorze.
 2. Wyświetl nazwiska tych profesorów, którzy wśród swoich podwładnych nie mają żadnych stażystów
 3. Wyświetl nazwiska i imiona pracowników zarabiających więcej niż 50% maksymalnej pensji w zespołach, do których należą.
 4. Dla każdego pracownika (również bez przydziału do zespołu) wyświetl jego nazwisko, nazwę zespołu, do którego należy i średnią pensję w zespole.

[BD] Ćwiczenia 5

Zadania do wykonania:

 1. Wyświetl nazwiska, etaty, numery zespołów i nazwy zespołów wszystkich pracowników.
 2. Wyświetl nazwiska, miejsca pracy oraz nazwy zespołów tych pracowników, których miesięczna pensja przekracza 1000.
 3. Wyświetl nazwiska, etaty, wynagrodzenia, kategorie płacowe i nazwy zespołów pracowników nie będących asystentami. Wyniki uszereguj zgodnie z malejącym wynagrodzeniem.
 4. Dla każdego zespołu wyświetl liczbę zatrudnionych w nim pracowników i ich średnią płacę (z uwzględnieniem zespołów, na których nie zatrudniono żadnych pracowników).
 5. Dla każdego pracownika posiadającego podwładnych wyświetl ich liczbę. Wyniki posortuj zgodnie z malejącą liczbą podwładnych.
Przewiń do góry